Plan veprimi për këdo

  • Tregojini kujtdo që keni mundësi për dhunën psikologjike. Shumica e informacioneve që flasin për dhunën psikologjike në ambientin e punës janë të vlefshme edhe për situata të tjera si diskriminimi, ngacmimi, racizmi, dhuna në familje, abuzimi me fëmijët, dhuna psikologjike në shkollë, abuzimi me të moshuarit, etj. Profili i dhunuesit psikologjik i përshtatet shumë mirë edhe llojeve të tjera të abuzimit, dhunuesit seksual, racial, partnerëve të dhunshëm, pedofilëve, etj.
  • Përmende dhe vendos lidhje për tek faqja e dhunës psikologjike në faqe të tjera, forume, newsgrupe etj.
  • Gjysma e popullsisë përballet me dhunën psikologjike, mirëpo shumica nuk e kuptojnë që po dhunohen nëse fenomenit nuk i vihet një emër dhe nuk përshkruhet mënyra e veprimit. Kjo do të thotë se gjysma e njerëzve që ti njeh do të përfitojnë nga kjo faqe, po ashtu edhe partnerët e tyre, familjarët, miqtë dhe kolegët, prandaj tregoju atyre për faqen e dhunës psikologjike.
  • Shkruaju letra ose dërgoju email revistave dhe gazetave në të cilën të tregohet faqja e dhunës psikologjike dhe se sa e dobishme ka qenë për ty.


Comments