Hapi 2: Bëj një plan veprimi

  • Zbulo gjithçka që mundesh rreth Dhunës Psikologjike (termi në gjuhën angleze është Bullying). Është e rëndësishme që të marrësh masa para se të veprosh.  Lexo dhe kupto mirë gjithçka që është shkruar tek kjo faqe interneti.
  • Vizitoje këtë faqe rregullisht dhe origjinalen në anglisht (www.onlinebullying.org). Vendose tek lista e të preferuarave.
  • Eliminoji të gjitha konceptet e gabuara që ke për dhunën psikologjike si "menaxhim i ashpër, etj.
  • Bli ndonjë libër që flet për dhunën psikologjike dhe si duhet luftuar.
Comments