Blog‎ > ‎

Global village construction set

posted Oct 25, 2011, 1:55 PM by ardi kule   [ updated Oct 26, 2011, 1:00 AM ]

Është një platformë modulare, me kosto të ulët dhe rendiment të lartë që lejon prodhimin e 50 makinerive të ndryshme industriale që nevojiten për ndërtimin e një shoqërie moderne të qëndrueshme pa sakrifikuar lehtësitë e kohës moderne. opensourceecology.org/wiki/Global_Village_Construction_Set


Comments