Dallimi mes liderit dhe një menaxheri dhunues

Lideri
 1. I vendosur
 2. Di të vlerësojë nevojat afatgjata, afatmesme dhe afatshkurtra
 3. Merr përsipër përgjegjësi
 4. Ndan meritat me të tjerët
 5. Pranon dështimin 
 6. Mëson prej experiencës dhe aplikon njohuritë e marra për të përmirësuar biznesin, komunikimin, gjuhën dhe aftësitë ndërpersonale 
 7. I drejtë, i trajton të gjithë njesoj 
 8. I respektueshëm dhe i gjindshëm
 9. Kërkon dhe mban afër njerëz që kanë me shumë experience se ai 
 10. Vlereson të tjerët 
 11. Gjithëpërfshirës
 12. Udhëheq duke dhënë shembull 
 13. I sinqertë
 14. Ka besim
 15. Sillet në mënyrë të pjekur
 16. Emocionalisht i pjekur, inteligjencë të lartë emocionale 
 17. Aftësi të mira ndërpersonale
 18. Ka etiketë
 19. Objektiv, harmonik
 20. Kujdeset për stafin, biznesin, etj.
 21. Respekton klientët
 22. Ka marrëdhënie të mira me të gjithë, pa dallim niveli apo biografie
 23. Autoritar
 24. Delegon punët
 25. Ndërton shpirtin e skuadrës
 26. Është i aftë të ndikojë tek të tjerët 
 27. Frymëzon 
 28. Dëgjon, drejton, instrukton 
 29. Pret që stafi të jetë i suksesshem
 30. Ndan me të tjerët në mënyrë të drejtë 
 31. Ndan informacionin me të tjerët 
 32. Gjithmonë përpiqet që të jetë sa më i qartë
 33. I lë njerëzit që të vahzdojnë punën e tyre
 34. Merret vetëm me problemet e rendimentit, pastaj fokusohet tek rritja e rendimentit dhe sjellja
 35. Fokusohet tek e ardhmja
 36. I respektueshëm
 37. Shembullor
 38. Është i moralshëm dhe ka integritet 
 39. I ndershëm 
 40. Shumë rrallë mund të përdorë procedura disiplinore
Dhunuesi psikologjik  
 1. I paparashikueshëm, impulsiv
 2. Afatshkurtër, zakonisht jo më shumë se 24 orë 
 3. I shmanget përgjegjësive  
 4. Vjedh, merr gjithë meritat për vete
 5. Mohon deshtimin, gjithmonë ua hedh fajin të tjerëve
 6. Nuk mëson dot, nuk aplikon dot njohuritë e fituara nga eksperienca përveçse si të jetë më dredharak, manipulativ dhe si të shmangë përgjegjshmërinë  
 7. E ka kritikën në majë të gjuhës, izolon njerëzit, bën favorizime
 8. Ka mungesë respekti dhe është mospërfillës    
 9. Favorizon punonjës të dobët, rekruton skutha dhe tipa që janë vetëm sot-për-sot
 10. Nuk vlerëson dot njeri, vazhdimisht u ul vlerat të tjerëve  
 11. Punon me njerëzit në mënyrë selektive
 12. Dominon, jep shembull të keq
 13. Cingun, shtrembëron, sajon
 14. I pasigurt, arrogant
 15. Ka sjellje të papjekur
 16. Emocionalisht i papjekur, ka pjekuri të ulët emocionale
 17. Ka aftesi të dobta ndërpersonale
 18. Kuk ka etiketë
 19. Mendon absolutisht vetëm për vete
 20. Merakoset vetëm për veten
 21. Sillet keq me klientët
 22. Lidhet vetëm me ata që janë njësoj si ai/ajo
 23. Agresiv
 24. Të rras pune
 25. Përçarës, përdor manipulimin dhe kërcënimet
 26. Krijon ftohje, përçan, krijon ndjesinë e frikës dhe pasigurisë
 27. Të heq frymëzimin
 28. Të thotë çfarë të bësh
 29. Nuk ka besim tek aftësitë e asnjërit
 30. Mban nën kontroll gjithçka
 31. Mban gjithçka për vete, ndan në mënyrë selektive, përdor informacionin si armë
 32. Mbizotëron konfuzioni, përça e sundo
 33. Vazhdimisht fund hundët, dikton, kontrollon
 34. Hedh akuza për mungesë rendimenti dhe përqëndrohet tek karakteri i punonjësit, jo tek sjellja apo rritja e rendimentit
 35. I fiksuar pas të shkuarës
 36. Qejfprishur
 37. Shembull i keq
 38. Immoral, nuk ka integritet
 39. Hipokrit dhe i dyfishtë
 40. Vazhdimisht jep paralajmerime me gojë ose me të shkruar pa justifikim
Comments