Si ta zbuloj "dhunën psikologjike" në vendin e punës?

Nëse në departamentin tënd ndodhet një dhunues  periodik, atëherë ata mund të dallohen kështu:
 • Zëvendësime, heqje, ose largime të shpeshta nga puna
 • leje të vazhdueshme për sëmundje nga punonjësit
 • kriza nervore
 • vdekje në shërbim
 • largim nga puna për arsye shëndetësore
 • dalje e parakohshme në pension
 • marrja e masave disiplinore
 • ankesa nga punonjësit
 • pezullime
 • shkarkime
 • përdorim i metodave përgjuese për të vëzhguar punonjësit
 • zënie në punë, përfshi paditë gjyqësore.
Comments