Çfarë është "dhuna psikologjike"?

Kritika dhe fajësime
Kritika dhe fajësime të vazhdueshme për gjëra të parëndësishme. Mirëpo, rregullsia, shpeshtësia dhe arsyet e këtyre kritikave dhe fajësimeve janë tipar dallues i dhunuesit. Shpesh herë kritika ose fajësimi ka diçka të vërtetë (pak fare). Kjo përdoret për të të bërë ty që të besosh se kritika ose fajësimi është i vlefshëm, gjë që s’është e vërtetë. Shpesh kritika bazohet në shtrembërime, keqinterpretim, ose shpifje. 

Të mohoet identiteti

Njëkohësisht me kritikat dhe fajësimin vjen edhe mohimi i vazhdueshëm i identitetit dhe kontributit, ose arritjeve të tua. Ngrihen dyshime mbi rendimentin dhe standardin e punës tënde përpara kolegëve, ngrihen shqetësime të pavërteta. Shqetësimeve u mungojnë provat thelbësore dhe të matshme pasi ato janë vetëm mendimi i dyshimtë i dhunuesit dhe shërbejnë vetëm për kontroll, jo për përmirësim të rendimentit.

Nënvlerësohesh

Përpjekje të vazhdueshme për të të nënvlerësuar ty, ose pozitën, statusin, meritat, vlerat dhe potencialin tënd.

Trajtim i veçuar

Trajtim i veçuar (p.sh të gjithë mund të vonohen më shumë gjatë pushimit të drekës, por nëse ti vonohesh qoftë edhe një minutë më shumë, ndaj teje merren masa.)


Izolohesh

Izolohesh, veçohesh nga kolegët, nga gjërat që ndodhin, lihesh mënjanë, refuzohesh, injorohesh, s’të flet njeri me gojë. Veçimi i bën njerëzit më lehtësisht të kontrollueshëm.

Poshterohesh

Poshtërohesh. Të turpërojnë, të bërtasin dhe të kërcënojnë në sy të të tjerëve. Shënjestër e sharjeve dhe fyerjeve të vazhdueshme, komenteve për gjëra personale, ose e përdorimit të gjuhës e papërshtatshme.

Mbingarkohesh me punë

Mbingarkohesh me punë, lihesh pa punë, puna jote zëvendësohet me detyra të vogla të parëndësishme (hamallëqe).

Ngacmim Seksual

Bëhesh shënjestër e sjelljes së padëshiruar seksuale.

Vidhesh profesionalisht

Zbulon se puna jote dhe meritat të janë vjedhur ose kopjuar.

Te mohohen materialet

Të mohohen të gjitha llojet e materialeve të nevojshme për kryerjen e detyrës, ndërkohë që të tjerët mund të marrin më shumë seç duhet.


Të mohohet mbështetja

Të mohohet mbështetja nga stafi drejtues, rrjedhimisht e gjen veten në një vakum menaxherial.

Rritet përgjegjësia, hiqet autoriteti

Të rritet përgjegjësia, ndërkohë që të hiqet autoriteti.

Të mohoen pushimet

Mohimi i të drejtës për të marrë pushime, ose leje të zakonshme.

Të mohoet trajnimi

Të mohohet e drejta për trajnim, në mënyrë që të kryesh detyrën tënde.


Objektiva të paarritshëm

Të caktohen objektiva të paarritshëm, të cilët ndryshohen në momentin që arrin t’i kryesh.

Ndryshim afatesh

Po ashtu edhe afatet, të cilët ndryshohen pa paralajmërim, ose kur është tepër vonë.

Keqinterpretohesh

Zbulon se gjithçka që ti thua dhe bën, shtrembërohet dhe keqinterpretohet.

Të jepet trajtimi i heshtur

Dhunuesi shmang komunikimin, madje edhe kontaktin sy më sy (gjithmonë tregues i një marrëdhënieje të keqe). Zakonisht detyrat jepen nëpërmjet postës elektronike, letrave, ose nëpërmjet letrave të verdha ngjitëse.

Bëhesh objekt monitorimi të tepruar

mbikëqyrjeje, mikro-menaxhimi (merret me vogëlsira), regjistrime, përgjime, etj.


Bëhesh objekt ankesash nga kolegët

shumica e të cilëve janë detyruar nga dhunuesi që të shpifin. Ankesat janë të rëndomta, për vogëlsira dhe ngjajnë me njëra tjetrën, gjë që tregon se vijnë nga i njëjti burim.

Ndëshkohesh

I nënshtrohesh procedurave disiplinore, me shkrim ose me gojë për arsye të parëndësishme ose të sajuara pa ndonjë hetim të saktë.

Shkarkohesh pa faj

Detyrohesh të largohesh nga puna pa pasur faj, hiqesh për arsye ristrukturimi, pension i parakohshëm, etj.

Punon pa shpërblim

Detyrohesh që të punosh me orar të zgjatur pa u shpërblyer dhe nën presionin e shkarkimit.

Të vështirësohet marrja e lejes

Zbulon se kërkesa për leje ka të bashkangjitur kushte të panevojshme dhe të papranueshme, veçanërisht nëse je ankuar njëherë kundër dhunuesit.

Nuk të jepet leje

Të hiqet e drejta për leje vjetore, ose edhe thjesht leje ditore. Dhunuesi krijon situata të tilla që e bëjnë të vështire dhe te sikletshme kerkesen per leje.

Ngacmohesh gjatë lejes

Kur je me leje, ngacmohesh me telefonata, zakonisht në orë të papërshtatshme.

Kërcënohesh me telefonata

Merr telefonata të pakëndshme ose kërcënuese, ose ngacmohesh me letra kanosëse,
shënime, postë elektronike, ose gojarisht menjëherë para pushimeve ose fundjavës.

Nuk ke një përshkrim të qartë të punës

ose përshkrimi është i gjatë dhe i papërcaktuar mirë. Dhunuesi e bën këtë gjë me qëllim.

Kritikohesh në mbledhje jo formale

Thirresh në mbledhje jo formale, të cilat pastaj rezultojnë dëgjime kritikash


Të mohohet përfaqësia në mbledhje

shpesh nën kërcënimin e marrjes së masave disiplinore. Ndonjëherë, dhunuesi abuzon me pushtetin e vet në mënyrë që të përjashtojë çdo përfaqësues që ka të drejtën të marrë masa kundër dhunës.

Nxitesh që të ndihesh fajtor

Nxitesh që të ndihesh fajtor dhe të mendosh se gjithmonë ke faj.

Shkakrohesh për akuza të pajustifikuara

Shkarkohesh nga puna për akuza të pajustifikuara, shpesh për faj të ndonjë incidenti të parëndësishëm, i cili mund të ketë ndodhur para disa muajsh, madje edhe para disa vitesh.

Të ndalohet dypunësimi

Të hiqet e drejta për të nxjerrë para për jetesë, përfshi edhe të drejtën për të zënë një punë tjetër, zakonisht nëpërmjet kontratës.

Riorganizimi

Një nga taktikat e preferuara të dhunuesit, e cila i ndihmon që të mos zbulohen është "riorganizimi" me intervale të rregullta. Kjo ka disa avantazhe:
  • Cilido që nuk i përshtatet dhunuesit mund të zëvendësohet nëpërmjet shkarkimit ose transferimit
  • Po kështu edhe ata që kundërshtojnë riorganizimin.
  • Gjithashtu, puna e tyre mund të "ripërcaktohet" në dëm të punonjësit.
  • Çdo riorganizim përdoret që dhunuesi të fshehë sjelljen e vet negative. Duke qenë se të gjithë e kanë mendjen tek riorganizimi, askush nuk vë re sjelljen e dhunuesit
  • Dhunuesi mund të pretendojë se riorganizimi bëhet për hir të rendimentit. Në këtë mënyrë ai jep përshtypjen e një menaxheri të fortë tek eprorët e tij.

Megjithatë, riorganizimet nuk sjellin asnjëherë fitim. Asnjëherë nuk jepen të dhëna krahasuese që të vërtetojnë rendimentin para dhe pas riorganizimit.


 
Comments